Stempel

Plaats een stempel op je tekening die vermeld waar de tekening bewaard staat, wanneer deze afgedrukt wordt en door wie.

Geef het commando 'rtext' in.
Dan krijg je volgende vraag:
Enter an option [Stule/Height/Rotation/File/Diesel] <File>:

Hier geef je "d" in.

Je krijgt nu een tekstvakje.
In dit vak kan je je expressie typen. In dit voorbeeld wil ik het volgende bereiken:
Plaats van de tekening + tekeningnaam + datum + uur + gebruiker
Natuurlijk kan je dit naargelang je wensen aanpassen, hierover later meer.

Copieer en plak nu volgende tekst in het verschenen tekstkadertje:

$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") afgedrukt op $(edtime, 0,DD MON YYYY - H:MMu) door $(getvar, "loginname")

klik op OK en plaats de tekst. Nu kan je de eigenschappen van de tekst aanpassen naar wens op dezelfde manier als andere tekstelementen.
Om het commando af te sluiten druk je op de enter toets.

Wat hebben we nu gedaan???

$(getvar, "dwgprefix")
$ -> start van een expressie
getvar -> laad een variabele in
dwgprefix -> variabele dwgprefix is het pad waarin de tekening bewaard staat

Er zijn nog heel wat andere variabelen, die zijn te bekijken door het commando
"setvar"
in te voeren.
Nu krijg je
Enter variabele name or [?]:
hier typ je "?"
Na het bevestigen krijg je de hele lijst van de actieve variabelen.

Getest in AutoCAD 2000 en AutoCAD 2004
terug naar het overzicht

Aangepast zoeken