Veel gebruikte AutoCAD commando's


Commando

Invoer

Knop

Menu

Beschrijving

Line Line / L line knop Draw > Line Tekent een rechte van een punt naar een ander punt
Construction line XLINE / XL Construction line knop Draw > Construction line Lijnen die zich tot in het oneindige uitstrekken
Polyline Polyline / Pline Polyline knop Draw > Polyline Tekent tweedimensionele polylijnen
Polygon Polygon Polygon knop Draw > Polygon Tekent een gelijkzijdige gesloten polylijn
Rectangle Rectang / Rec Rectangle knop Draw > Rectangle Tekent een rechthoek van een hoek naar de overstaande hoek.
Arc Arc / A Arc knop Draw > Arc Tekent een cirkelboog volgens verscheidene mogelijkheden.
Circle Circle / C Circle knop Draw > Circle > Center, Radius Tekent een cirkel met gegeven center punt en radius.
Multi-lines Mline / Ml

geen Draw > Multiline Tekent parallelle lijnen op uw gegeven parameters.
Ellipse Ellipse /EL Ellispse knop Draw > Ellipse Tekent een elips op basis van een kleine en een grote as.
Trim Trim / Tr Trim knop Modify > Trim Verkort een object volgens een ander opgegeven object.
Erase Erase / E
DELETE knop
Erase knop Modify > Erase Wist 1 of meerdere objecten.
Offset Offset / O
"O" in R14
Offset knop Modify > Offset Tekent parallelle lijnen volgens een opgegeven afstand.
Move Move / M Move knop Modify > Move Verplaatst 1 of meerdere objecten.

Copy

Copy / CP Copy knop

Modify > Copy

Kopieert een object of objecten 1 of meerdere keren.

Stretch Stretch / S Stretch knop Modify > Stretch Rekt een object uit na de selectie
Mirror Mirror / MI Mirror knop Modify > Mirror Spiegelt een object of selectie.
Rotate Rotate / RO Rotate knop

Modify > Rotate

Draait uw selectie volgens een opgegeven hoek.

Fillet Fillet / F Fillet knop Modify > Fillet Maakt een afronding tussen 2 lijnen.
Array Array / AR Array knop Modify > Array Cre�ert een patroon van een opgegeven object.
Scale Scale / SC Modify > Scale Verschaalt objecten.
Text Text geen Draw > Single Line Text Cre�ert 1 lijns tekst
Dimension Dim Verscheidene Dimension > (pick one) Bemaat je objecten
Layer Layer / LA Layer knop Format > Layer Opent het 'Layer and Linetype property' dialoog venster.
Object Snaps Osnap / O Osnap knop

Tools > Object Snap Settings�

Opent het 'OSNAP' dialoog venster. (magneetpunten)

Aangepast zoeken