Spiegelen of nelegeips

Wanneer je hele delen van je tekening spiegelt, spiegel je soms tekst mee.
Het is meestal niet de bedoeling dat de lettertekens mee gespiegeld worden.

Om dit te vermeiden kan je een systeemvariabele wijzigen. Het gaat hier over "mirrtext". Wanneer je wil dat je lettertekens niet mee gespiegeld worden moet dit op "0" staan.

Typ 'mirrtext''
Je krijgt volgende vraag:
Enter new value for MIRRTEXT <0>:
Hier typ je '0' en bevestigd.
Vanaf nu zal je tekst gespiegeld worden, maar je lettertekens niet.

Mirrtext = 1
Mirrtext = 0

Getest in AutoCAD 14, 2000 en 2004
terug naar het overzicht

Aangepast zoeken