Objecten selecteren

Heel wat autocad commando's (zoals erase, move, copy, stretch, scale, rotate,...) laten toe om meerdere objecten te selecteren. Heel wat tekenaars selecteren object per object en herbeginnen de selectie als er een object te veel is geselecteerd. Er zijn echter veel meer mogelijkheden om een correcte selectie te bekomen.
Wanneer je binnen een opdracht objecten moet aanduiden kan je dit op verschillende manieren doen. Als je op een plaats binnen de tekening klikt waar geen object is, activeer je de selectie methode 'implied window'. Het selectiepunt wordt een hoek van een selectie venster. Wanneer je met je muis naar rechts gaat en bevestigd (linker muis knop) selecteer je de objecten die volledig binnen het venster vallen. Wanneer je met je muis naar links gaat en bevestigd worden alle objecten binnen het venster of gedeeltelijk binnen het venster geselecteerd. De eerste optie is een 'window selection', de tweede is een 'crossing selection.
Om het allemaal wat visueler te maken vertrek ik van volgende tekening:
Starttekening

Window (W)
Window (W)
Selecteert alle objecten die volledig binnen het venster vallen dat gedefinieerd wordt door twee punten. Het grote verschil met een 'implied window' is dat de richting van selecteren hier onbelangrijk is.

Crossing(C)
Crossing (C)
Selecteert alle objecten die gedeeltelijk of volledig binnen het venster vallen dat gedefinieerd wordt door twee punten. Het grote verschil met een 'implied window' is dat de richting van selecteren hier onbelangrijk is.

Window Polygon (WP)
Window Polygon (WP)
Selecteert alle objecten die volledig binnen het veelhoekig venster vallen dat gedefinieerd wordt door punten. De veelhoek kan elke vorm hebben, maar kan zichzelf niet kruisen of raken.

Crossing Polygon (CP)
Crossing Polygon (CP)
Selecteert alle objecten die gedeeltelijk of volledig binnen het veelhoekig venster vallen dat gedefinieerd wordt door punten. De veelhoek kan elke vorm hebben, maar kan zichzelf niet kruisen of raken.

Fence (F)
Fence (F)
Selecteert alle objecten onder de 'fence' lijn. Deze methode is gelijkaardig aan de 'Crossing Polygon' methode, behalve dat AutoCAD de 'fence' lijn niet sluit en deze lijn kan zichzelf wel kruisen. 'Fence' kan gebruikt worden onder de commando's 'Trim', 'Extend', en 'Lengthen'.

Last (L)
Selecteert de meest recente en zichtbare objecten.

Previous (P)
Selecteert de laatst geselecteerde objecten.

All (A)
Selecteert alle zichtbare objecten van niet-vergrendelde layers.

Nog een kleine tip: Wanneer je een of meerdere objecten te veel hebt geselecteerd kan je deze uit de selectie halen door op de shift toets te drukken en gelijktijdig op de overbodige objecten klikken.

Getest in AutoCAD 14 en 2004
terug naar het overzicht

Aangepast zoeken