Rekenen binnen autocad

Het gebeurt wel vaker dat er een berekening nodig is alvorens we weten welke lengte, oppervlakte of aantal we nodig hebben. Om dit te doen zijn er 2 mogelijkheden. We kunnen gebruik maken van het commando cal binnen autocad of van de standaard rekenmachine van windows.

Methode 1: Cal

Dit commando laat toe om tijdens het tekenen een formule in te voegen in plaats van een waarde. Wanneer je bijvoorbeeld een lijn wil tekenen dat 3 maar de lengte van een raam is kan je in plaats van eerst je berekening te maken en dan de oplossing in te geven onmiddellijk de berekening invoegen.

Om dit te illusteren ga ik de werkwijze opgeven om een lijn te tekenen van punt (0,0) naar rechts met een lengte van 3 maal 255mm.

We typen l (verkort voor line) en bevestigen. Hierna voeren we 0,0 in. Dit om aan te geven dat de lijn moet starten op het nulpunt van het blad. We krijgen volgende vraag:
Specify next point or [Undo]:
Hier typ je 'cal en bevestig. Het teken ' is om aan te geven dat je het commando transparant wil uitvoeren. Met andere woorden dat je een opdracht binnen een opdracht wil uitvoeren.
Wanneer je nu 3*255 intypt (met je muis naar rechts wijzen en ortho -F8- aanzetten) en bevestigt krijg je een lijn van 0,0 tot 0,765.

Getest in AutoCAD 14

Methode 2: Rekenmachine

Je kan zelf ook een knop toevoegen in autocad waardoor de standaard rekenmachine van windows opstart.
Om deze figuur te gebruiken als knop ga je met je muis boven de figuur staan en klik je op je rechter muisknop. Kies hier voor 'Afbeelding opslaan als...' en plaats deze figuur dan in je AutoCAD map.
Ga naar 'Tools' in je toolbar, kies hier voor 'Customize' en vervolgens voor 'Toolbars'. Hier moet je kiezen voor het tabblad 'Commands'. Links bij 'Categories' kan je onderaan kiezen voor 'User defined'. Rechts krijg je nu een korte keuzelijst waaronder 'User Defined Button'. Klik hierop en sleep tot in je werkbalk waar je de 'rekenmachine-knop' wil krijgen. Klik nu (linker muisknop) om deze knop. Je krijgt nu een venster waarin je de eigenschappen van deze knop kan veranderen.
Pas dit venster nu aan zoals onderstaande afbeelding.
Customize -> rekenmachine
Wanneer je nu klikt op 'Apply' en 'Close' kan je gebruik maken van je nieuwe knop.

Getest in AutoCAD 2000
terug naar het overzicht

Aangepast zoeken