De Europese projectie

Wanneer we tekeningen maken zijn deze meestal gemaakt volgens de Europese projectie. Om hier een goed inzicht in te krijgen kan je hier verschillende oefeningen downloaden en afdrukken.
Indien je deze oefeningen in een klas wilt gebruiken is het aan te raden de bijhorende blokken fysiek te hebben. Je kan deze bestellen via ShapeWays:
Gekleurde blokken
Witte kunststof blokken

Projectietekenen

Een projectietekening is een tekening waarin we een voorwerp weergeven door verschillende zichten te tekenen van dit voorwerp.Om er voor te zorgen dat iedereen een tekening op dezelfde manier interpreteert is het van belang dat er afspraken gemaakt worden. Eén van de mogelijke afspraken is dat je je tekening dient te maken volgens de Europese projectiemethode.

Europese projectiemethode

Bij het technisch tekenen worden bij een rechthoekige projectie meestal drie aanzichten getekend. Het vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht. De positionering van deze aanzichten op het tekenvel is met de 'Europese' en 'Amerikaanse' projectiemethode vastgelegd.

Bij de Europese projectie moet men het voorwerp voor het vlak van de tekening zien. Om de linkerzijkant te zien, kantelt men het voorwerp naar rechts; het linkerzijaanzicht komt dus rechts van het vooraanzicht te liggen. Evenzo komt het bovenaanzicht onder het vooraanzicht te liggen.

In België maken we meestal gebruik van de Europese projectiemethode, dit kan je herkennen aan het volgende symbool:


In de praktijk

De positie van de aanzichten op een tekening zijn niet toevallig gekozen. Bij de Europese projectiemethode koos men er voor om het te tekenen object in een kamer te zetten. Hetgeen je ziet wanneer je recht naar het object kijkt teken je op het vlak (muur of vloer) erachter.Als je de wanden nu openvouwt tot een vlak verkrijg je een tekening waarvan de aanzichten geplaatst zijn volgens de Europese projectiemethode.Oefeningen

Er zijn 3 oefeningenreeksen met telkens 3 oefeningen. Elke oefeningenreeks is er in verschillende moeilijkheidsgraden. Reeks 1 is er in de basisversie en een versie met extra hulp. Reeksen 2 en 3 zijn beschikbaar in een basisversie, een versie met extra hulp en voor de mensen die de oefeningen wat te gemakkelijk vinden in een versie met extra uitdaging.

Na het afwerken van de eerste reeks kan je het oplossingenblad downloaden en de correcties uitvoeren in een andere kleur. Als alles correct is start je aan oefeningenreeks 2. Nu kan je kiezen om de basisreeks uit te werken ofwel dezelfde blokken uit te werken maar met een extra uitdaging (geen hulpkleuren meer).
Als reeks 1 moeilijk lukte kan je bij reeks 2 kiezen voor de oefeningen met extra hulplijnen.

Alle blokjes zijn gemaakt van een kubus van 25mm breed, 25mm hoog en 25mm diep. Het hulpraster is opgebouwd uit vierkantjes van 5mm breed en 5mm hoog.

Download en print eerst oefeningenreeks 1, je zal merken dat het eerste blokje reeds getekend is.
Het is de bedoeling dat je de overige 2 blokjes uitwerkt zodat de 3 aanzichten correct getekend zijn.

Denk er aan dat je tijdens het afdrukken van dit pdf bestand kiest voor "ware grootte"!Mocht het tekenen van de aanzichten echt niet lukken kan je ervoor kiezen om dezelfde oefeningen te maken maar in een versie waar er al een aantal lijnen zijn getekend. Download hiervoor het volgende het bestand met extra hulp.

reeks 1
reeks 1 met extra hulp
reeks 1: oplossing

reeks 2
reeks 2 met extra hulp
reeks 2 met extra uitdaging
reeks 2: oplossing

reeks 3
reeks 3 met extra hulp
reeks 3 met extra uitdaging
reeks 3: oplossing

reeks 4
reeks 4 met extra hulp
reeks 4 met extra uitdaging
reeks 4: oplossing

Tips, aanvullingen of commentaar kan je zoals steeds kwijt via het contactformulier.

Aangepast zoeken