Lijnen snel verbinden

Verbind lijnen zonder 'extend' en 'trimm'.

Het gebeurt vaak dat 2 lijnen met elkaar verbonden dienen te worden. Aanvankelijk gebruiken de meeste starters hiervoor eerst het 'extend' commando en dan 'trimm'. Dit kan echter veel korter met het commando 'fillet'.
We typen f (de alias van fillet) en bevestigen, nu krijgen we volgende regels te lezen:

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:


De radius dient op 0 te staan, dus we typen r, bevestigen en 0 en bevestigen. Nu selecteer je beide objecten.
Om even te visualiseren:

De te verbinden lijnen:
te verbinden lijnen

Het resultaat na fillet:
lijnen na fillet

Deze methode werkt ook voor andere lijntypes dan rechten.

Wens je echter de radius waarde niet aan te passen maar wel een fillet met radius 0 toe te passen, dan kan je de radius waarde eenmalig overschrijven door de shift toets ingedrukt te houden terwijl je de 2 met elkaar te verbinden lijnen aanklikt.
De lijnen zullen met elkaar verbonden worden met een radius 0, zelfs indien de radius op een andere waarde staat.

terug naar het overzicht