Model space - Paper space

In AutoCAD kan je gebruik maken van 2 omgevingen. Dit is een zeer goede optie die nog door veel te weinig mensen gebruikt wordt.

Knoppen aanmaken
Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het eenvoudiger om de hiervoor gebruikte knoppen zichtbaar te maken. Dit kan je doen door te rechtermuisklikken op eender welke knop in AutoCAD. Dan kies je in dit snelmenu voor 'Customize'.
In het nu verkregen venster (Toolbars) klik je op de knop 'Customize'. Tussen de categorie 'Standard' ga je dan volgende knoppen zien:
Floating model space & Paper space
Deze kan je nu verslepen en plaatsen tussen de andere knoppen op een plaats naar jouw keuze.

Model Space
Dit is de plaats waar je start. Onderaan op de tabbladeren kan je ook zien dat het actieve blad 'model' is.
Hier wordt de tekening gemaakt, dit in de door u gekozenen eenheid, maar steeds in schaal 1/1.
Hier kan je Je tekening volledig opbouwen naar eigen wens. Er moet nog niet te veel nagedacht worden over hoe de afgedrukte tekening er zal uitzien.

Paper space (Layout)
Hetgeen je hier kan zien, wordt hetgeen je zal zien op je afdruk.
Om naar paper space te gaan kan je klikken op het tabblad 'Layout1'. Later kan je eventueel deze naam aanpassen.

Kies de gewenste layer, en teken hier je kader, of voeg deze in indien je deze reeds gemaakt hebt.
Nu maak je best een layer aan met de naam 'dummy' of 'mvieuw', en maak deze ook actief.
Typ nu het commande 'mv' en toets op enter of de spatiebalk om te bevestigen. Nu krijg je in je commandolijn de volgende vraag:
Specify corner of vieuwport or [....
We gaan om te starten nu een kader tekenen op de plaats waar de tekening die gemaakt is in 'model space' dient te komen. Wanneer de rechthoek getekend is, zal je computer even werk hebben, en dan zal je tekening verschijnen binnen deze kader.
Wanneer je nu klikt op de daarnet ingevoegde knop: floating model space, ben je in de model space aan het tekenen door een door jou aangemaakt venster.
Nu kan je vastleggen op welke schaal de tekening dient weergegeven worden.
Dit doe je met het 'zoom' commando.
Typ 'z',bevestig met enter of spatiebelk, en typ nu de schaal die je wenst te gebruiken gevolgd door 'xp'
Wanneer je dus je tekening, getekend op schaal 1/1 wenst te zien op je blad in schaal 1/5 typ je 'z', bevestig je, typ je '1/5xp' en bevestig je weer. Het is meestal wel nodig om de tekening juist te positioneren, maar dit kan je doen met het commando 'pan'.
Wanneer je nu je kader wil aanpassen, of de grootte van het venster, dien je terug te gaan naar je layout, en dit doe je door te klikken op de andere net ingevoegde knop: paper space.

Zo, normaal zou je nu een eerste tekening moeten gemaakt hebben met gebruik te maken van de model en paper space.
Indien het je niet lukte, kan je je vraag stellen in het forum met de vermelding waar je niet meer mee kon en/of wat er niet lukte. Ik zal mijn best doen om je dan verder te helpen.
terug naar het overzicht

Aangepast zoeken