Command line window

Onderaan je beeld heb je het 'Command line window'. Hierin kan je communiceren met AutoCAD door middel van je klavier. Ik heb al vaak gemerkt dat hier veel te weinig naar gekeken wordt. Dit is trouwens de plaats waar u extra opties in een bepaald commando kan kiezen.

Het is best dat u dit insteld dat u 4 regels kan zien, anders zal u op sommige ogenblikken zeer nuttige informatie niet kunnen lezen. Om dit zo in te stellen typ je 'op' (van options) en bevestig je door middel van je spatiebalk of enter toets. Dan ga je naar het tabblad 'Display', waar je het aantal regels kan aanpassen naar 4.

Een eenvoudig voorbeeld om aan te tonen wat je hiermee allemaal kan:

Cirkel:
Bij het tekenen van een cirkel, typ je 'c' en bevestig je. Nu krijg je het volgende te lezen:
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Dit betekend dat wanneer je nu ergens klikt met je muis, je het center van een cirkel aanduid. Je wenst echter niet steeds een cirkel op die wijze te bepalen, maar soms ook door middel van 2 punten, door 3 punten, of nog een andere manier.
Wanneer je bijvoorbeeld je cirkel wil bepalen door middel van 3 punten, typ je '3' en bevestig je, en je tekent je cirkel door middel van 3 punten. Eenvoudig niet?

terug naar het overzicht

Aangepast zoeken