Excel - Autocad tekst

Gestart door Jacobusje, ma 17 04 2023, 21:40:50

Vorige topic - Volgende topic

Jacobusje

Goedenavond,

Ik ben al een poosje aan het stoeien met onderstaand "probleem".
Heel lang geleden heb met VBA een koppeling gemaakt die met de kolommen 1 tm 4 lijnen zet in AutoCad, daarnaast ook maatlijnen met weer andere kolommen.

Nu wil ik met de kolommen 13 tm 17 tekst plaatsen in AutoCAD.
De waarden worden dan gegenereerd met Excel.
13 : X-coördinaat
14 : Y-coördinaat
15 : Hoogte tekst
16 : Rotatie
17 : "tekst"

De 2 stukjes code zijn als volgt:

Sub tekst(x, y, h, rotatie, txtregel)

    commando = "[TEXT " & x & "," & _
                           y & " " & _
                           h & " " & _
                           rotatie & " " & Chr(13) & _
                           txtregel & Chr(13) & _
                           "]"
   Application.DDEExecute KanaalNr, commando
End Sub 'Einde tekst


En

Call verbinden
i = 1
Do
  Call tekst(xVeld(i, 13), xVeld(i, 14), xVeld(i, 15), xVeld(i, 16), xVeld(i, 17))
i = i + 1
Loop Until xVeld(i, 1) = ""
Call verbreken


Kolom 13, 14 en 15 werken goed.
16 eigenlijk ook, wat hij neemt die waarde wel mee naar AutoCAD.
Maar in AutoCAD blijft de tekst cursor knipperen en vraagt hij onderin hoeveel graden de tekst gedraaid moet worden.
Daar moet ik dan een "Enter" op geven en dan stopt de code. En dus geen teksten.

Ik heb de code van roteren en kolom 16 op allerlei manieren aangepast en ook uit de code verwijderd, maar hij vraag steeds weer om een rotatie op te geven.
Weet iemand hier een oplossing voor?

Deze vraag heb ik ook op een Excel-forum geplaatst.